Навигация

Човешки ресурси

Постъпване на работа в МВР

Прием на документи за кандидатстване за работа в МВР

 

 

 


• Наредба № Із-1009 от 4 юли 2006 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в министерството на вътрешните работи (PDF-662k)

• Специализирана методика за изследване на физическата годност на кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР  


• Специализирана методика за изследване на интелектуалните способности и познания на кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР 

• Специализирана методика за провеждане на психологическото изследване на кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР 

• Специализирана методика за провеждане на заключително интервю с кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР