Навигация

Документи за самоличност

Административни услуги на Група "Български документи за самоличност" – ОДМВР ЛОВЕЧ

1. Харта на клиента

2. Работно време и Административни адреси

3. Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт

4 .Ред за подаване на заявление за издаване на паспорт на лица до 18г.
 
5. Ред за подаване на заявление за издаване на първа лична карта на лица навършили
    14 г., но не навършили 18 г.

6. Български лични документи на хора с увреждания

7. Глоби при нарушение на закона за български лични документи

8. Издаване на удостоверения

9. Такси и банкови сметки

10. Съобщения и обяви