Навигация

РУП - Троян

РУП ТРОЯН

 

РУ “ПОЛИЦИЯ” – Троян обслужва Общините Троян и Априлци и прилежащите им села,  които се намират в Северен централен район на територията на Ловешка област с административни  центрове градовете Троян и Априлци. Населението е 39351  жители, разпределено в два града и двадесет и четири села. Градското население е 26920 жители, а селското 12431.
Райони на обслужване на полицейските и младши полицейските инспектори на територията на РУ-Полиция-Троян и ПУ-Априлци,  територията е разделена на 5 /пет/ района обслужвани от следните служители:

 

Районите са както следва:

полицейски инспектори първи район

полицейски инспектори втори район

полицейски инспектори трети район

полицейски инспектори четвърти район

полицейски инспектори пети район

Приемните в РУП-Троян са отворени за граждани по всяко време, а тези в комплекс ”Лъгът”, ”Младост” и кметствата по селата по отделен график поставен на видно място на съответните места.
Телефоните за контакти са следните:
Дежурна част - 62218, 62251 и 0888835647
Началник РУП - 62252
Началник група ”Криминална полиция”- 62253
Инспектор пътен контрол - 62218 вътр.717
Полицейски участък Априлци -06958 2325 и 2264

 

Началник РУП Троян - Марин Маринов Ичев