Навигация

РУП - Ловеч

Районно управление - Ловеч

 

Адрес на управлението:

гр.Ловеч 5500

бул. „България” № 7 

 

Телефони: о68/668 226 и 

                  068/668 227

 

Началник РУ Ловеч  - главен инспектор Златин Михайлов

Приемен ден: Сряда, от  10.00 ч до  12.00ч  и  от  14.00ч  до  16.00ч.

 

 

 

 

 

 

Населените  места, които  обслужва  РУ Ловеч  са  на  територията  на  двете 
общини  Ловеч  и  Летница.  Обслужваната територия е разделена на седем  микрорайона  с  численост  на  населението  по  постоянен  адрес  45 130  души, от  които  по  настоящ  адрес  са  37 002 души  и  по  постоянен  и  настоящ  адрес  в  същото  населено място – 35 232 души.  Към  Община  Ловеч  са  34-те  населени  места – с  11 020 жители. 

Община  Летница  - за град  Летница – 4 289 души , от които  по  настоящ  адрес  са  3 464 души – постоянен  и  настоящ  адрес  в  същото  населено  място – 3 235 души, обслужващ  три  населени  места- Горско  Сливово, Крушуна  и  Кърпачево  с  население – 1 003 души.

 

Територията, обслужвана от РУ Ловеч е разделена както следва:

 

полицейски инспектори първи район

полицейски инспектори втори район

полицейски инспектори трети район

полицейски инспектори четвърти район

полицейски инспектори пети район

полицейски инспектори шести район

полицейски инспектори седми район